Achtergrond Deep Democracy

Deep Democracy is ontstaan in de transitieperiode van de apartheid naar democratie in Zuid Afrika waarbij mensen uit verschillende culturen met elkaar gingen samenwerken. Het is ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis en gebaseerd op de proces georiënteerde psychologie van Arnold Mindell. Het is een aanpak voor het begrijpen van en werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk. Deep Democracy wordt internationaal toegepast.

De ijsberg van Deep Democracy Noord

Deep Democracy is een zienswijze, theorie en methode ineen waarbij naar alle invalshoeken en stemmen in een groep geluisterd wordt. Bij Deep Democracy worden er meerderheidsbesluiten genomen waarbij de wijsheid van de minderheid in een vroeg stadium de ruimte krijgt. Daarmee kan het potentieel in groepen naar boven worden gehaald en ontstaat er meer ruimte en beweging in de groep. Deep Democracy is bruikbaar voor iedereen in alle interacties tussen mensen. In een team, in een organisatie en in de samenleving. Ontdek alle tools in onze interactieve ijsberg (klik op de plaat om te openen). 

De tools van Deep Democracy

 

Het archief van (eerder verzonden) nieuwsbrieven

Het geluid van Deep Democracy Noord

Podcast Deep Democracy voor openbaar bestuur

Peter van der Hout van Skillstown (de online opleider voor professionals) ging in gesprek met Lian over wat Deep Democracy is en wat je er mee kunt in je organisatie. Waarom is Deep Democracy zo populair aan het worden in Nederland? Welke skills komen er bij kijken? Hoe werkt Deep Democracy in de praktijk en wat kan deze aanpak betekenen voor het openbaar bestuur? Lian legt de uitgangspunten uit en wat er allemaal bij komt kijken om tot 100% gedragen besluiten en plannen te komen.

Gesprek op voeten gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde wilde graag op een andere manier dan gebruikelijk met haar inwoners in gesprek om erachter te komen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zeewolde. Wij faciliteerden een Gesprek op voeten met 80 inwoners van 8 tot 80 jaar in Theater The Lux. Het geeft iedereen de gelegenheid iets te vertellen en actief mee te doen. In een ontspannen en open sfeer hebben de mensen kunnen zeggen wat voor hen belangrijk is.

‘Ik vond het heel leuk dat gewoon de hele groep achter me kwam staan.’

‘Dat er nu gewoon volwassenen, kinderen/jongeren en ouderen met elkaar meningen konden delen en daarvan kunnen leren dat vond ik gewoon heel interessant. Blij om dit mee te maken.’

 

Boekentips

Inside the no – Myrna Lewis

‘In the crucible of South Africa’s deliverance from apartheid, Myrna Lewis and her late husband, Greg, adapted Arnold Mindell’s Deep Democracy methodology to create a powerful set of decision making and conflict resolution tools. Those techniques are transforming corporations, organisations, schools, families, relationships and lives all over the world. The book is a step by step guide to using Deep Democracy in your own world.’

Deep Democracy – Jitske Kramer

‘Deep Democracy’ is geschreven voor mensen zoals jij, die conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven te nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing. De methode en het onderliggende gedachtengoed wordt uitgebreid beschreven met veel voorbeelden uit diverse organisaties.’

Van Zondebok naar Zebra – Fanny Matheussen

‘Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Je leert met dit boek hoe je de methode kan toepassen in je rol als teamleider, CEO, ouder, coach, procesbegeleider, leerkracht, jeugdwerker of activist.’

Rebelleren kan je leren – Fanny Matheussen

‘Rebelleren kan je leren wil alle begeleiders van kinderen en jongeren, in het onderwijs en ook daarbuiten, onmisbare levenscompetenties aanreiken. De samenleving van vandaag heeft nood aan mensen die samenwerken, leiderschap tonen en creatief en innovatief denken. Dit boek toont je hoe de wereld er kan uitzien als we focussen op empathie, verbeelding en lef – kwaliteiten die elke rebel in zich draagt.’

‘Now we’re talking! Deep Democracy in actie’ – Frank Weijers

‘ Een handzame, praktische gids voor iedereen die Deep Democracy actief toe wil passen. Wat doe je als facilitator? Wat doe je niet? En wat zijn woorden en zinnen die daarbij werken?’

‘Conflict & Polarisatie’ – Frank Weijers

‘Dit boekje gaat over interventies die helpen om conflicten en dynamieken van polarisatie te transformeren: naar (opnieuw) de verbinding met elkaar aangaan, elkaar weer kunnen horen, fluïditeit in rollen en plezier in samen werken en samen leven.’

Inspirerende video’s