Wat is Deep Democracy

Deep Democracy is een praktische methode die helpt om (lastige) gesprekken te voeren, gedragen besluiten te nemen en conflicten op te lossen. Kenmerkend voor Deep Democracy is dat naar alle invalshoeken en stemmen geluisterd wordt. Er worden meerderheidsbesluiten genomen waarbij de wijsheid van de minderheid in een vroeg stadium de ruimte krijgt. Daarmee kan het potentieel in groepen naar boven worden gehaald en ontstaat er meer ruimte en beweging in de groep. Samen gaan we voor het hoogst haalbare. Deep Democracy is bruikbaar voor iedereen in alle interacties tussen mensen.

DE WIJSHEID EN POTENTIE VAN DEEP DEMOCRACY NOORD

Deep Democracy Noord staat voor de werkelijke ontmoeting. Voor Noordelijke nuchterheid. Met beide benen op de grond. Voor verbinding met elkaar. Voor leren van elkaars verschillen. Iedereen heeft zijn eigen geluid, toonhoogte, volume en kleur. Wij nodigen je uit om dit te tonen én nieuwsgierig te zijn naar alle andere geluiden; ook als die heel anders zijn dan de jouwe. Door ruimte te geven aan alles wat er is, leren we jou je eigen stem te vinden en te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft.

We hebben ook allemaal ons eigen ritme. Zo heeft de één heeft het hart op de tong en is de ander meer bedachtzaam. De één is meer haantje de voorste, terwijl de ander de kat uit de boom kijkt. De één heeft snel zijn mening klaar, terwijl de ander blijft wikken en wegen. Door aandacht te hebben voor ons eigen ritme én dat van de ander wordt helder in hoeverre ritmes op elkaar aansluiten of juist conflict veroorzaken. Wij ondersteunen jullie in het vinden van een gezamenlijk ritme zodat er meer flow ontstaat in de samenwerking en er rijkere besluiten genomen kunnen worden.
Dit doen wij door Deep Democracy in het Noorden te verspreiden. Thuis, op school, in de wijk, op het werk of in politiek en bestuur. Door zelf te faciliteren én door anderen de tools te leren. Maar ook door professionals in Noord Nederland die vanuit het Deep Democracy gedachtengoed werken met elkaar te verbinden. Vanuit de drive om continu te leren van en met elkaar hebben wij een Noordelijk netwerk opgezet. Een ontmoetings- en werkplaats waar je inspiratie, ideeën en adviezen kunt halen en brengen. En soms elkaar een duwtje in de rug kan geven om vanuit vertrouwen de tools van Deep Democracy te hanteren. Zo kunnen we met elkaar goede gesprekken en betere besluitvorming bewerkstelligen.