• Heb je al een tijd een onderwerp op de agenda staan waar je maar niet een besluit over kunt nemen met elkaar?
  • Wil je een besluit nemen waarbij de meningen en ideeën van iedereen in de groep worden uitgesproken?
  • Wil je over een complex onderwerp een besluit nemen met alle betrokkenen?
  • Heb je een belangrijk onderwerp op de agenda waarbij het van belang is om tot een gedragen besluit te komen?

Onze inzet:

Wij faciliteren voor jullie een besluit met behulp van een stappenplan voor besluitvorming waarmee je tot een 100% gedragen besluit kunt komen. De hele groep wordt betrokken bij de uitkomst van het proces.
Er is ruimte voor impopulaire meningen of alternatieve aanpakken.

Wat levert het op:

Na een gedegen exercitie liggen er één of meerdere groepsvoorstellen op tafel waarover gestemd wordt. We maken beslissingen duidelijk en concreet. We voegen actief de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsvoorstel. Zo houden we iedereen aan boord en ontstaan er rijkere en wijzere besluiten! Daarmee wordt het draagvlak van het uiteindelijke besluit een stevig fundament voor de uitvoering ervan.

Dit proces vraagt aan de voorkant soms meer tijd dan je gewend bent, maar bespaart je veel gedoe achteraf. De implementatie gaat gemakkelijker; iedereen voelt zich eigenaar van het besluit.

Voorbeeldtrajecten:

Een nieuwe P&O-manager

De vraag:
Begeleiding van een team professionals bij het komen tot een gedragen advies aan de Raad van Bestuur over het profiel van de nieuwe P&O-manager. “We vinden het belangrijk dat de stem van iedereen wordt meegenomen in het advies en we weten dat een aantal van ons wat dominanter is en een aantal wat gereserveerder.”

Onze inzet:
Met de volgende tools hebben we het team geholpen om te komen tot een 100% gedragen besluit:
Check In
het stappenplan voor besluitvorming
– Verzamelen van alle invalshoeken met een gesprek op voeten (hyperlink) rondom de vraag: ‘wat hebben wij als individu, team en organisatie nodig aan rollen op het gebied van aansturing, bedrijfsvoering, beleidsontwikkeling, interne en externe contacten en vertegenwoordiging van P&O in het MT?’
– Inzichten delen: plenair delen wat we in de discussie gewaar zijn geworden en wat dit betekent voor de invulling van de functie van hoofd P&O
– Formuleren van een advies door benoemen van rollen voor de functie van hoofd P&O
– Gezamenlijk besluit nemen over het advies
– Beslissen hoe dit advies wordt gecommuniceerd aan de Raad van Bestuur
Check Uit

Wat leverde het op
“Een gesprek met diepgang en ruimte voor alle verschillende meningen en perspectieven” – Mariët
“We zijn als team nog nooit zo snel tot een besluit gekomen.“ – Ido