• Heb je met veel mensen iets te bespreken?
 • Zoek je met z’n allen naar de oplossing van een probleem?
 • Wil je er achter komen wat er werkelijk leeft in een groep?
 • Wil je in een kick off meeting een gezamenlijk beeld creëren over een onderwerp?
 • Wil je eens brainstormen op een andere manier?

Onze inzet:

Wij faciliteren een open gesprek met de tools van Deep Democracy. Iedereen doet actief mee. Door te luisteren naar elkaar én op elkaar te reageren. Op een gestructureerde manier. We moedigen aan om te zeggen wat je op je hart hebt. We nodigen uit om je te herkennen in de ander of juist een heel andere zienswijze te hebben. Je staat vrijwel nooit alleen. Er is meestal wel iemand die ook iets soortgelijks vindt.

 • We creëren samen met de groep een gespreksklimaat waarin:
 • we naar elkaar luisteren als iemand spreekt
 • we bereid zijn om naar alles te luisteren, ook als het botst met je eigen opvattingen, normen en waarden, oftewel, niemand heeft het monopolie op de waarheid
 • we kunnen zeggen wat we te zeggen hebben én verantwoordelijkheid nemen voor wat en hoe we het zeggen
 • ieder van ons bereid is om over zichzelf en elkaar te leren
 • ieder van ons zelf verantwoordelijk is om zich vrijmoedig uit te spreken én we samen verantwoordelijk zijn voor het creëren van een klimaat waarin dat kan

Wat levert het op:

Er is werkelijk geluisterd. Er zijn heel andere ideeën naar boven gekomen waar we eerder niet aan hadden gedacht. Er ontstond flow en een gevoel van gezamenlijkheid en saamhorigheid.

Toekomstvisie gemeente Zeewolde.

De vraag
De gemeente Zeewolde wilde graag op een andere manier dan gebruikelijk met haar inwoners in gesprek om erachter te komen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zeewolde. Deep Democracy Noord heeft een gesprek op voeten begeleid over de toekomstvisie van Zeewolde. Deze gespreksvorm sprak hen aan, omdat het iedereen de gelegenheid geeft iets te vertellen. Het maakt tegenstellingen zichtbaar. Discussie wordt vermeden doordat iedereen naar elkaar luistert én de ruimte krijgt om zijn of haar standpunt in te brengen.

Onze inzet
In theater The Lux in Zeewolde heeft Deep Democracy Noord een gesprek op voeten begeleid met 80 inwoners van 8 tot 80 jaar.

Uitkomst
In een ontspannen en open sfeer hebben de mensen kunnen zeggen wat voor hun belangrijk is. Doordat we mensen uitnodigden letterlijk achter hun statement te komen staan, ervoeren de deelnemers dat meerdere mensen er ook zo over dachten. Alle ideeën, meningen en invalshoeken vormen de input voor de toekomstvisie van Zeewolde.

Reacties van deelnemers:
“Heel veel Zeewoldenaren hebben hun zegje gedaan en dat vind ik heel mooi” – Winnie Prins, wethouder Leefbaar Zeewolde

Uit de zaal:
“Een heel leuke bijeenkomst, een hoop dingen gehoord”
“Ik was heel blij dat ik mijn punt kwijt kon dat de agrarische sector moet blijven zoals het is. Als je dat dan ziet als een buffer tussen de Randstad en Zeewolde dan is dat goed. We moeten gewoon heel zuinig op onze boeren zijn. Ik vond het heel leuk dat gewoon de hele groep achter me aan kwam staan.”
“Zeer leerzaam. Zelf is dit de eerste keer dat ik zoiets heb mee mogen maken. Dat er gewoon nu volwassenen, niet volwassenen en jongvolwassenen met elkaar meningen konden delen en daarvan kunnen leren dat vond ik gewoon heel interessant om mee te maken. Groen, schoon vind ik heel belangrijk. En natuurlijk met elkaar het dorp blijven behouden. Dat vind ik toch het mooiste. Op vrijdagavond met je maten in een keet kunnen zitten ofzo. Echt een dorpsgevoel hebben.”

De zestiger centraal bij KBO-PCOB 

Wie de zestig passeert, wordt zich ervan bewust dat er ingrijpende veranderingen op komst zijn. De grens van het werkende leven komt in zicht, de ervaren gezondheid verandert en relatie met familie, vrienden en directe omgeving lijkt belangrijker te worden.

Uit kwalitatief onderzoek komt naar voren dat de zestiger belang hecht aan vier themagebieden en zich de volgende vragen stelt:

 • Tijd: de toekomst wordt snel korter en tijd verdicht zich. Wat ga ik doen met mijn tijd?
 • Relaties: de band met familie, vrienden en buren wordt belangrijker naarmate de jaren verstrijken. Hoe verhoud ik mij tot de mensen om mij heen?
 • Gezondheid: emotioneel en fysiek verandert er een en ander. De zestiger kijkt terug én vooruit. Hoe heb ik mijn leven geleefd en wat staat me te doen om vitaal en tevreden oud te worden?
 • Dichtbij: klimaat en natuur zijn belangrijk voor de zestiger. Vanuit levenservaring weet hij of zij dat er nauwelijks invloed uit te oefenen is op wereldvraagstukken, maar richting de eigen omgeving wordt des te meer urgentie ervaren. Wat kan ik doen om de natuur en toekomst van mijn (klein)kinderen veilig te stellen?

Om deze vier thema’s nader te onderzoeken worden de aanwezige zestigers op een persoonlijke en authentieke manier bevraagd. Het programma kent een afwisseling van plenaire en groepsgerichte onderdelen, die de bezoeker aan het denken zetten: hoe sta ik hier eigenlijk in? We begonnen met een gesprek op voeten en begeleiden vervolgens tafelgesprekken over de verschillende thema’s. 

De uitkomst

Reacties van deelnemers:
“Het is fijn dat er herkenning is!”, “Wat er nu naar boven komt is Belinda versie 2.0”, “Er is nog een hoop te ontdekken en te doen”

Fries symposium in de jeugdzorg ‘Verder met LEV’

De vraag
Het project LEV (leer elkaar vertrouwen) wil krachten en kennis van professionals in de zorg mobiliseren om nieuwe beweging, nieuwe verbindingen te creëren. Deep Democracy Noord is gevraagd de ontmoeting op gang te brengen tussen de verschillende professionals, allen werkend met jeugd en gezinnen, zoals (huis-) artsen, gedragswetenschappers, onderwijzend personeel, psychologen, psychiaters, voogden, jeugdhulpverleners, systeemtherapeuten, (kinder)rechters, bestuurders en beleidsmakers. Om het symposium interactief te laten zijn, de samenwerking tussen professionals uit verschillende organisaties aan te wakkeren en meer begrip te creëren voor elkaars rollen (die elkaar soms kunnen tegenwerken).

Onze inzet
Met behulp van de tools van Deep Democracy hebben wij als ‘vuurmakers’ met de 50 aanwezigen openhartige en moedige gesprekken aangewakkerd.

 • We hebben de wijsheid en potentie van de groep aangeboord met behulp van:
 • het aansteken van het vuur met de Check In 
 • het aanwakkeren van het vuur met het Gesprek op voeten 
 • het oplaaien van het vuur met het Debat 
 • het uitwisselen van inzichten over ‘Hoe hou je het vuur brandende en verspreid je het?’ bij de Check Uit.

De uitkomst
Reacties van deelnemers:
“Bijna iedereen heeft zijn stem laten horen waar dat anders vaak niet het geval is” – Marijke
Uit de zaal: “Meer begrip voor elkaar”, “Samen de schouders eronder”, “Hoop voor de toekomst”, “Meer LEV om regels los te laten en te doen wat goed is voor de cliënt”